PRIVACY EN COOKIEVERKLARING

The Cozy Cocoon is een eenmanszaak en wordt gedreven door Sonja van de Ven. Heb je vragen over privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens. Ik ben als volgt te bereiken:

Post-/Vestigingsadres         Margrietlaan 6
Postcode                        5263 BV
Plaats                            Vught

KvK nr.                           70491550
BTW nr.                          NL151827576B01

Telefoonnummer               06-19286487
e-mailadres                     sonja@thecozycocoon.nl

PRIVACY EN COOKIEVERKLARING

The Cozy Cocoon is een eenmanszaak en wordt gedreven door Sonja van de Ven. Heb je vragen over privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens. Ik ben als volgt te bereiken:

Post-/Vestigingsadres: Margrietlaan 6
Postcode: 5263 BV
Plaats: Vught

KvK nr.: 70491550
BTW nr.: NL151827576B01

Telefoonnummer: 06-19286487
e-mailadres: sonja@thecozycocoon.nl

In deze privacyverklaring informeer ik je hoe The Cozy Cocoon persoonsgegevens verwerkt en gebruikt. The Cozy Cocoon respecteert de privacy van alle klanten, betrokkenen en gebruikers van de website.

Ik zorg ervoor dat de persoonlijke informatie, die ik van jouw ontvang, vertrouwelijk wordt behandeld en niet zomaar in verkeerde handen kan vallen. Het komt echter wel voor dat ik gegevens deel met anderen, omdat zij mij ondersteunen in mijn bedrijfsvoering. Denk hierbij aan een webbouwer of hostingpartij.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten en producten van The Cozy Cocoon. Wees je er dus van bewust dat The Cozy Cocoon niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van The Cozy Cocoon.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder (privacywaakhond) ter bescherming van jouw persoonsgegevens. Voor meer informatie over de AP, verwijst The Cozy Cocoon jou naar de website van de AP: www.autoriteitpersoonsgegeven.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE THE COZY COCOON VERZAMELT

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die The Cozy Cocoon kan verwerken:

 • Jouw bedrijfsnaam en KvK-nummer  (in het geval van een eenmanszaak of zzp’er);
 • Jouw voor- en achternaam;
 • Jouw adresgegevens;
 • Jouw telefoonnummer;
 • Jouw e-mailadres;
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek).

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

The Cozy Cocoon verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij deze actief door jou aan mij zijn verstrekt.

The Cozy Cocoon heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via sonja@thecozycocoon.nl , dan verwijder ik deze informatie.

WAAROM IS HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS NODIG?

Voor het verwerken van persoonsgegevens moet ik doelen hebben bepaald.

Ik kan bijvoorbeeld persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten of producten van The Cozy Cocoon en/of omdat je deze persoonsgegevens zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier of het inschrijven voor de nieuwsbrief) aan The Cozy Cocoon verstrekt.

De doelen van de gegevensverwerking moeten gerechtvaardigd zijn. Daarvoor zijn er in de Algemene Verordening Gegevensbescherming zes grondslagen vastgesteld, namelijk:

 1. Het algemeen belang;
 2. Het gerechtvaardigd belang;
 3. Vitale belangen;
 4. Op basis van een overeenkomst;
 5. Op basis van een wettelijke plicht;
 6. Op basis van toestemming.

Bij ieder doel moet The Cozy Cocoon een grondslag hebben om persoonsgegevens te verwerken. In onderstaande tabel is dat weergegeven:

Doel Grondslag
1. Voor het afhandelen van jouw betaling;Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
2. Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voerenOmdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
3. Om goederen en diensten bij je af te leveren;Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
4. The Cozy Cocoon verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifteVoor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van The Cozy Cocoon) tussen zit.

HOELANG JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN

The Cozy Cocoon bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

 • gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is;
 • in elk geval niet langer dan een jaar indien er geen opdracht/overeenkomst is gesloten.

 

Persoonsgegevens Termijn Reden
Jouw bedrijfsnaam7 jaar (Belastingwetgeving)Voor het afhandelen van jouw betaling
Jouw KvK-nummer7 jaar (Belastingwetgeving)Voor het afhandelen van jouw betaling
Jouw voor- en achternaam1 jaar na afronding van de overeenkomstZodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden
Jouw adresgegevens1 jaar na afronding van de overeenkomstZodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden
Jouw telefoonnummer1 jaar na afronding van de overeenkomstZodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier
Jouw e-mailadres1 jaar na afronding van de overeenkomstZodat ik jou kan informeren of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt1 jaar na afronding van de overeenkomstZodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden

 

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN

The Cozy Cocoon verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. The Cozy Cocoon blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met de volgende derden deelt The Cozy Cocoon gegevens:

Naam derdeCategorie Doel delen Welke gegevens
FacturatiesysteemVerwerkerOm facturen en offertes te kunnen opmaken
 • Bedrijfsgegevens benodigd voor het opmaken van offertes en facturen Bedrijfsnaam
 • Voornaam + achternaam
 • T.a.v. gegevens
 • Adres
 • Postcode
 • Plaats
 • Land
 • E-mailadres facturen
 • E-mailadres offertes
 • KvK-nummer
 • Btw-nummer
 • Telefoonnummer
 • Klantnummer
 • Rekeningnummer

 

EmailproviderVerwerkerVoor de website en e-mailsVersleutelde gegevens
WebdesignerVerwerkerOm de website te bouwen of te optimaliserenGegevens contactformulier
Bank / BetaaldienstVerwerkingsverantwoordelijkeOm betalingen van klanten te kunnen uitvoerenBankrekening, naam, adres, bedrijfsnaam

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door The Cozy Cocoon in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar sonja@thecozycocoon.nl. The Cozy Cocoon zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door The Cozy Cocoon en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

INDIENEN KLACHT

The Cozy Cocoon wil je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat The Cozy Cocoon niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van The Cozy Cocoon wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die The Cozy Cocoon gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Functionele en analytische cookies
The Cozy Cocoon maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven je inzicht geven in het gebruik van de website van The Cozy Cocoon.
Bij het plaatsen van analytische cookies hoef ik van jou geen toestemming te vragen. Ik informeer je er wel over bij het bezoeken van mijn website.

Social media buttons
Op de website van The Cozy Cocoon zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en Pinterest. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram respectievelijk Pinterest zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.  Ik heb daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram en Pinterest (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-acoounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

https://www.thecozycocoon.nl is de website van The Cozy Cocoon.

BEVEILIGEN

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van The Cozy Cocoon maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
Verder maak ik nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke Wifi.
Mijn devices zijn vergrendeld met een sterk wachtwoord en mijn telefoon is zowel vergrendeld met een pincode als met een Touch-ID. Ik werk mijn plugins en thema van mijn website regelmatig bij.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door The Cozy Cocoon verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via sonja@thecozycocoon.nl.

– Deze privacy- en cookieverklaring is van juni 2018 –

Sociale media

Contact

The Cozy Cocoon
Margrietlaan 27
5263 BT Vught
T: 06-19286487
E: sonja@thecozycocoon.nl

Kvk: 70491550
Btw nr: NL001775871B21
Algemene voorwaarden
Privacy- en cookieverklaring

Contactformulier

1 + 8 =

Alle rechten voorbehouden 2019 © | Webdesign Studio Marte Methorst